Kontaktujte mě

Programy a metoda

Výuka prostřednictvím ponoření se do jazyka

Proč studium v Novakidu je učinný?

V Novakid se děti učí angličtinu jako mateřský jazyk! Dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím. Hodina probíhá ve formě hry a trvá 25 minut, díky čemuž dítě neztrácí koncentraci a lépe si pamatuje materiál. Hlavním pomocníkem učitele je virtuální učebna, která lekce proměňuje v zajímavý úkol!

Program Novakidu je sestaven v souladu s úrovněmi A1 i A2 evropského standardu CEFR

Programy a úrovně studia

Program Novakid je vytvořen v souladu s úrovněmi A1 a A2 evropského standardu CEFR, což odpovídá testům Cambridge English YLE Starter, Movers and Flyers. Během zkušební hodiny učitel určuje úroveň znalostí dítěte a dává doporučení pro další vzdělávací proces. Pokud student během kurzu dosáhne značného pokroku, může být posunut na další úroveň.

Pro děti od 4 do 5 let

Let's begin

14
moduly
63
lekce
2
krát týdně
7
měsíce
Více informací
2 krát týdně
7 měsíce

Dítě umí:

 • pozdravit partnera a rozloučit se s ním
 • popsat barvy, geometrické tvary a pocity
 • pojmenovat nábytek, zvířata, ovoce, profese, části těla a oblečení
 • počítat do 10
 • rozlišit všechna písmena anglické abecedy (od a do z)
 • mluvit o tom, co se dítěti libí a dovednostech pomocí struktur „I like“ a „I can“
Více informací

Let's continue

1. úroveň
10
moduly
46
lekce
3
krát týdně
3.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
3.5 měsíců

Dítě umí:

 • hláskovat jednotlivá písmena anglické abecedy
 • číst jednoduchá slova
 • vyprávět o své rodině, hračkách a oblečení
 • rozumět a postupovat podle jednoduchých pokynů učitele
 • odpovědět na jednoduché otázky týkající se rodiny a zajmů
 • vyjadřovat čas anglický
Více informací

Starters

2. úroveň
10
moduly
46
lekce
3
krát týdně
3.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
3.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o sobě, udržovat jednoduchou konverzaci na známé téma
 • hovořit na dříve probraná témata (jídlo, rodina, učebna)
 • mluvit o každodenní rutině a o tom, co dělá v tomto okamžiku
 • vyprávět o minulých událostech pomocí was / were
 • vypravět o zvířatech a porovnat je
 • říct čas
 • Zeptat se na cestu a popsát směr
 • číst slova, skládající se ze 4-6 písmen a sestavovat z nich věty
Více informací

Movers

3. úroveň
10
moduly
60
lekce
3
krát týdně
4.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
4.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o školních předmětech a denním programu
 • souhlasit / nesouhlasit pomocí frází "I think so", "You are right"
 • postupovat podle jednoduchých pokynů učitele
 • mluvit o každodenní rutině a událostech, které se v tuto chvíli odehrávají
 • mluvit o událostech v minulosti
 • diskutovat o plánech do budoucna
 • mluvit jednoduchými větami o rodině a přátelích, oblečení, každodenních aktivitách a víkendových plánech
 • porovnat různé předměty
 • mluvit o koníčcích
 • číst a porozumět jednoduchým textům na známá témata (oblečení, denní aktivity, víkendové plány)
 • porozumět jednoduchým krátkým textům s obrázky
Více informací

Flyers

4. úroveň
14
moduly
80
lekce
3
krát týdně
6.5
měsíců
Více informací
3 krát týdně
6.5 měsíců

Dítě umí:

 • mluvit o svátcích, profesích, osobních zájmech a budoucnosti
 • vyprávět příběhy
 • mluvit o událostech v budoucnu pomocí 2 časů
 • požádat o pomoc
 • vytvořit příběh v angličtině pomocí nápadů, obrázků a slov daných učitelem
 • dát radu
 • zamyslet se nad možnými situacemi v současnosti i v budoucnosti
 • přiměřeně reagovat na pozvánku, navrh, omluvu a žádost
 • porozumět podrobnějším textům na dříve probraná témata
Více informací

Time2Talk

Intenzivní kurz mluvení
40
lekce
2
krát týdně
5
měsíce
Více informací
2 krát týdně
5 měsíce

Dítě umí:

 • diskutovat o různých formách umění
 • mluvit o různých žánrech hudby
 • popsat moderní přístroje a porovnat je
 • mluvit o stravovacích návycích a zdravém jídle
 • mluvit o světě beletrie, mystických tvorů a superhrdinů
 • mluvit o různých zemích, jejich tradicích, zvycích, jazycích, kultuře
 • sdílet názor na různé žánry, děj, herce a animované filmy
 • popsat vtipné obrázky a vyprávět vtipné příběhy
Více informací
 • Úrovně

  Program Novakidu je založen na principech CEFR a skládá se z 5 úrovní. Jsou úrovně pro začátečníky i děti, které se učí angličtinu déle než jeden rok. Úroveň studenta určuje učitel během zkušební lekce.

 • Moduly

  Úrovně jsou tvořeny moduly. Modul (Unit) je blokem vyučovacích hodin na jedno téma. Na každé hodině se učí nová slovíčka a gramatika, konverzuje se ve formě hry.

 • Délka vyučovací hodiny

  Lekce trvá 25 minut. To je optimální délka: dítě se neunaví, což znamená, že lépe pochopí materiál. Výzkum potvrzuje, že během individuálních lekcí (zejména s rodilými mluvčími) požadavky na dítě jsou vetší než během skupinových.

Úrovně v Novakidu

Program Novakidu je založen na principech CEFR a se skládá z 5 úrovní včetně začátečníků v souladu s jíž dosaženými znalostmi žáků. Úroveň se určuje během zkušební hodiny učitelem.

Zavřít
Moduly (části programu)

Úrovně jsou tvořeny moduly. Lekce (Unit) je blokem vyučovacích hodin na jedno téma. Na každé hodině se učí nová slovíčka a gramatika, procvičuje se výslovnost a konverzuje se. Každý modul se skládá ze 4 lekcí. Každá čtvrtá lekce je opakováním veškerého materiálu na toto téma.

Zavřít
Délka lekce

Lekce trvá 25 minut. To je optimální délka: dítě se neunaví, což znamená, že lépe pochopí materiál. Studie potvrzují, že během individuálních lekcí (zejména s rodilými mluvčími) požadavky jsou vyšší než během skupinových.

Zavřít

Před a po

Podle průzkumu 85% rodičů si všimlo výsledku po 2-3 měsících výuky v NovaKid. Podívejte se na video a zjistěte jak lekce přispívají ke zlepšení!

Před

První lekce, 1. úroveň
video preview

Po 

První lekce, začátek 2. úrovně (42 lekcí, 6 měsíců)
video preview

Certifikáty

Během zkušební lekce učitel určuje úroveň znalostí, dítěti je přidělen odpovídající program. Ve případě, že dítě rychleji ovládá material, je možný přesun na další úroveň s předstihem.

Měsíční zpráva o úspěších dítěte

Sledujeme pokrok dítěte podle takových parametrů jako mluvení, čtení, slovní zásoba a porozumění řeči.

Certifikát o ukončení úrovně

Po ukončení jednotlivé úrovni student(ka) dostane certifikát - první významný úspěch ve výuce angličtiny!

Metoda TPR (Total Physical Response)

Při použití metody uplné fyzické odpovědi (TPR) učitel nejen zobrazuje snímky a vykonává úkoly s dítětem, ale duplikuje téměř veškerý materiál pomocí gest, výrazů obličeje, pohybů. Děti rádi opakují pohyby po učiteli, a tím ovládají materiál mnohokrát rychleji a efektivněji.

Ve spojení s komunikativním přístupem je metoda tak účinná, že po měsíci pravidelných lekcí začnou mluvit i ty děti, které předtím angličtinu nestudovaly.

video preview
video preview
video preview
video preview
video preview

Učitelé Novakid

Pečlivě vybíráme naše učitele. Po kontrole diplomů a certifikátů prosíme, abyste se přihlasili na zkušební hodinu s učitelem Novakid, abyste se ujistili v jeho profesionalitě.

Roxanne Lancer

Jižní Afrika
Pracovní zkušenosti: 6 roky

Darth Dabon

Filipíny
Pracovní zkušenosti: 5 roky

Josse McMahon

Velká Británie
Pracovní zkušenosti: 14 roky

Ashleigh Bygraves-Paul

Velká Británie
Pracovní zkušenosti: 5 roky

Adrienne Landry

Jižní Afrika
Pracovní zkušenosti: 4 let

Fei Dela Cruse

Filipíny
Pracovní zkušenosti: 6 roky

Dorissa Hufana

Filipíny
Pracovní zkušenosti: 4 let

David Rhodes

Velká Británie
Pracovní zkušenosti: 10 roky

Monique Darquea

USA
Pracovní zkušenosti: 12 roky

Walter Akuna

Kanada
Pracovní zkušenosti: 10 roky

Karen Turner

Velká Británie
Pracovní zkušenosti: 3 let

Justine Stuart

Jižní Afrika
Pracovní zkušenosti: 2 let

Ashley Stuart

Jižní Afrika
Pracovní zkušenosti: 2 let

Camille Cubacube

Filipíny
Pracovní zkušenosti: 3 let

Kelly Connon

USA
Pracovní zkušenosti: 2 let
A ještě více než 450 dalších lektorů!

Pečlivě vybíráme naše učitele. Po kontrole diplomů a certifikátů prosíme, abyste se přihlasili na zkušební hodinu s učitelem Novakid, abyste se ujistili v jeho profesionalitě.

Neodkládejte!
Vyzkoušejte studium s rodilým mluvčím.

Učitel najde přístup k dítěti, určí aktuální úroveň znalostí a inspiruje vás k učení se jazyku!
VYZKOUŠET ZDARMA